Tot mijn vreugde las ik dat Mörglbl druk bezig is met het volgende album. Ook al ben ik Tea Time For Pünks nog lang niet moe.