De gezusters Lovell en een song van Robert Johnson. Me dunkt dat dat tot iets moois moet leiden.